Corporate News

Thu, 04 Aug 2016 06:45:00 GMT
Anoto säkrar ytterliggare en order samt sluter ett nytt licensavtal i Japan

Lund den 4 augusti 2016 - Anoto har tecknat ytterliggare ett avtal med det japanska försäkringsbolaget. Avtalet avser 4000 pennor samt 6000 dockningsstationer. Det totala ordervärdet uppgår till ca 1,5 miljoner USD

Anoto har också slutit ett licensierings- och kostnadsdelningsavtal för den befintliga LP2 PRO pennan enligt den tidigare ordern avseende underhåll och service. Detta avtal har ett värde om ca 2 miljoner USD.

"Vi är verkligen stolta över att tilldelats ytterligare ett avtal för pennor och dockningsstationer och att vi övervunnit svårigheterna i produktionen med efterföljande förseningar. Jag vill tacka vår japanska partner som stod upp för oss och arbetade tillsammans med oss för att säkerställa framgång", säger Joonhee Won, VD Anoto.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augustii 2016 kl. 08.45 CET.

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF

 

 

Subscribe to receive updates by email