Corporate News

Thu, 11 Aug 2016 06:00:00 GMT
Anoto sluter ett avtal om 120000 pennor i Kina

Lund den 11 augusti 2016 –Anoto har idag slutit ett avtal om försäljning av 120000 pennor till Tstudy China för utbildningsmarknaden. Försäljningen kommer att delas upp i fem köporder med start i augusti 2016 och slut i maj 2017 avseende 20000 till 30000 pennor var gång. Som en del av affären ger Anoto Tstudy China exklusivitet under ett år för digitala pennapplikationer på den kinesiska marknaden. Denna exklusivitet omfattar INTE skärmapplikationer eller pennor för skärm, mjukvaulösningar för samverkan, business solutions, We Inspire, nya affärer med Digiwork eller affärer från existerande partners.

"Tstudy China är en större aktör på den kinesiska utbildningsmarknaden som erbjuder digitala pennor med tonvikt på den möjlighet kinesiska regeringens program ger för grundskolor att undervisa i pennkunskap och skrift med kinesiska tecken. Tstudy China är väl positionerad att expandera marknaden för våra digitala pennor", säger Joonhee Won, VD för Anoto.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF

 

 

Subscribe to receive updates by email