Corporate News

Mon, 19 Sep 2016 06:45:00 GMT
Anoto reducerar kostnader ytterligare och förstärker ledningsgruppen samt informerar om ändring i styrelsen

LUND den 19 september, 2016 – Under de närmaste veckorna avslutar Anoto Group AB (ANOT) integrationen av produktutveckling, support och driftfunktioner från förvärvet av Livescribe i den globala organisationen. Denna konsolidering kommer att eliminera overheadkostnader från två kontor, öka effektiviteten, minska driftskostnaderna och förbättra kundservicen. Brett Halle från Livescribe lämnar nu styrelsen för Anoto Group AB.

Anoto Group AB har utsett Anders Sjögren, PhD, till positionen som Chief Technology Officer. Thomas Davenport, tidigare SVP Manufacturing & Quality, är nu Chief Manufacturing Officer. Will Reeb, PhD, har accepterat rollen som Chief Marketing Officer. Patrick Monaghan har börjat på Anoto som Chief Legal Officer. Patrick har examina från Penn Law och Wharton med omfattande internationell erfarenhet inom den finansiella sektorn. Anna Belfrage har börjat på Anoto som interim CFO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

James Shannon, COO

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF