Corporate News

Thu, 22 Dec 2016 07:45:00 GMT
Anoto avyttrar sin andel i We-Inspire och sluter ett licensavtal

Lund den 22 december 2016 - Anoto Group AB har idag slutit ett avtal om försäljning av sin andel i We-Inspire GmbH på förmånliga villkor. Denna affär är kulmineringen av förhandlingar meddelade den 16 förra månaden avseende Anotos fokusering på att att uppnå lönsamhet genom att koncentrera på bara tre existerande affärsområden och skapa tillväxt genom initiativet med Anoto DNA.

Dagens avtal ger We-Inspire kommersiell tillgång till viss del av Anotos teknologi och möjliggör för We-Inspire att fortsätta leverans till sina nuvarande kunder och partners. Även om Anoto kommer att erhålla löpande intäkter från transaktionen så är den främsta bevekelsegrunden att stödja innovation som utnyttjar styrkan i Anotos teknologi för att förbättra kvalitén i samarbete mellan människor.

Denna transaktion är ytterligare en viktig milstolpe i Anotos strävan att realisera sin vision och uppnå finansiell styrka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ)Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2016 kl. 08.45 CET.

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF