Corporate News

Fri, 17 Mar 2017 08:25:00 GMT
Anoto fortsätter att konsolidera verksamheten för att effektivisera

Lund, 17 Mars, 2017 – Anoto Group AB (Anoto) fortsätter att konsolidera sin globala verksamhet för att uppnå ännu större effektivitet. Som ett steg i denna process kommer Anoto att stänga kontoren i Lund och Norrköping och etablera ett kontor i Stockholm som främst kommer att arbeta med investerarrelationer.

Efter detta steg i konsolideringen kommer Anoto att ha alla hårdvaru- och tillverkningsfunktioner i Asien och alla funktioner för finans, logistik och mjukvaruutveckling i Storbrittanien. Ledande Svenska industridesigners och teknologer kommer fortsätta att spela en viktig roll i att hjälpa Anoto att tillfredställa kunders behov av kostnadseffektiva och uppskattade produkter som bygger på en betydande och växande portfölj av immateriella rättigheter.

"Beslutet att stänga dessa kontor handlar inte om att sänka kostnader utan mer om att förbättra produktiviteten och effektiviteten i organisationen.

Jag tror på att genom att samla hela koncernledningen på samma plats kommer kommunikationen och koordinationen att förbättras. Det innebär att vi snabbare kan leva upp till kundernas krav och minimera risken för felaktiga beslut.

Ännu viktigare är att Anoto genom att koncentrera all F&U personal på samma plats kan snabba på utvecklingsprocessen. Eftersom vi är mitt uppe i produktifieringen av ADNA och utveckling av nästa generations pennor är en förbättrad koordination och kommunikation av yttersta vikt.

Slutligen är detta ett försök att ändra Anotos kultur från ett akademiskt forskingsföretag till ett hungrigt nystartsbolag. Jag vill att vårt team ska arbeta som man gör i ett nystartsbolag och omedelbart möta kundernas behov. Det får inte förekomma några fler förseningar eller misstag i att verkställa beslut. Att ta bort duplicerade funktioner ökar och tydligör också ansvar,” säger Anotos VD, Joonhee Won.

Anoto förväntar sig att ovanstående konsolidering kommer att resultera I vissa ledningsförändringar relaterande till teknik och finans. Dessa förändringar inkluderar att Anders Sjögren kommer att sluta som CTO och att Felix Yie ansluter till ledningsgruppen som Chief Developement Officer. De organistoriska förändringar som Anoto gjorde under senare delen av 2016 har, som tidigare rapporterats, redan medfört förbättrade resultat. Det förmodas att de nu aktuella förändringarna också kommer att bidra till förbättrade affärer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, CEO

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.comeller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Reg.Nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Om Anoto Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag internationellt känt för innovation inom området informationsrika mönster och optisk läsning av dessa mönster. Företaget är ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, och har historiskt använt sin egen teknik för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runt om i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, optik, och bildbehandlingsexpertis för att överbrygga mellan analog och digital domän genom ett initiativ som kallas Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att unikt och oförnimbart märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för produktutveckling, marknadsföring, och distribution. Anotos aktie är noterade på Nasdaq Stockholm Small-Cap listan under tickern ANOT.


Download PDF