Corporate News

Fri, 31 Mar 2017 12:00:00 GMT
Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

Lund, 31 mars 2017 – I mars 2017 har antalet aktier i Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, ökat med sammanlagt 2 869 884 nya aktier i samband med en kvittningsemission hänförlig till förvärv av ytterligare 19 535 aktier i XMS Penvision AB, ett dotterbolag till Anoto Group AB.

Aktiekapitalet i Anoto Group AB uppgår per den 31 mars 2017 till 46 874 039,84 kronor, fördelat på 2 343 701 992 aktier. Det totala antalet röster i Anoto Group AB uppgår per den 30 juni 2016 till 2 343 701 992 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl 14:00 CET.

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF