Corporate News

Wed, 12 Apr 2017 12:07:13 GMT
Anoto och NeoLAB förliks och etablerar ett strategiskt samarbete

Lund den 12 april 2017 - Anto Group AB (publ) (Anoto) och NeoLAB Convergence Inc. (NeoLAB) har idag förlikats i den rättsliga tvisten dem emellan och inlett ett ömsesidigt förmånligt strategiskt samarbete. Överenskommelsen innebär att bolagen inte behöver fortsätta betala höga kostnader för det rättsliga förfarandet och tillåta dem att samarbete på olika sätt som kommer att medföra värdeökningar för deras respektive intressenter.

Samarbetet innebär nu bl.a. ett korslicensieringsavtal och en avsikt om att NeoLAB skall förse Anoto med hårdvarudesign och levereranskapacitet avseende Anotos ADNA-produkter.

ADNA bygger på Anotos skyddade mikropunktsmönster genom att märka individuella fysiska objekt på olika diskreta sätt. Märkningen tillåter normala mobila apparater identifiera unika föremål. NeoLAB ser marknadspotentialen för ADNA och välkomnar möjligheten att, på Anotos begäran, använda sin hårdvaruexpertis för att utveckla dedikerade ADNA-läsanordningar. Dessa anordningar kommer att vara relevanta för användarscenarier då mobiltelefoner och läsplattor inte utgör det mest ideala sättet att läsa ADNA.

Överenskommelsen reflekterar bolagens ömsesidiga respekt för respektive bolags rörelse och teknologi. Enligt överenskommelsen kommer NeoLAB att betala Anoto USD 2 miljoner, vilket motsvara den relativa storleken och värdet av parternas respektive patentportföljer, medan Anoto kommer att betala NeoLAB USD 0,5 miljoner för IP associerad till den dedikerade ADNA-läsanordningen som NeoLAB kommer att utveckla. För att expandera den globala marknaden för mönster och digitala pennor har Anoto och NeoLAB kommit överens om att gemensamt utveckla applikationer och mjukvara.

"Jag är mycket glad över att ha medverkat till avtalet mellan Anoto och NeoLAB att avluta processen i Japan och etablera en rättvis konkurrens och konstruktivt samarbete" säger Joonhee Won, VD för Anoto. "Bolagens ledningar är fast bestämda att använda sina resurser att möta den expanderade globala marknadens behov i stället för att engagera sig i värdeförstörande distraktioner som rättsliga processer. Det betydelsefulla arbetet Anoto gör med sin smartpennteknologi och ADNA berikar miljontals människors liv och just detta förtjänar hela vår kraft."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

About Anoto Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of information-rich patterns and the optical recognition of those patterns. It is a leader in digital writing and drawing solutions, having historically used its proprietary technology to develop smartpens and the related software. These smartpens enrich the daily lives of millions of people around the world. Now Anoto is also using its pattern, optics, and image-processing expertise to bridge between the analogue and digital domains through an initiative known as Anoto DNA (ADNA). ADNA makes it possible to uniquely and imperceptibly mark physical objects and then easily identify those individual objects using ubiquitous mobile devices such as phones and tablets. ADNA is enabling exciting possibilities for product innovation, marketing insights, and supply-chain control. Anoto is traded on the Small Cap list of Nasdaq Stockholm under ANOT.


Download PDF