Corporate News

Thu, 13 Apr 2017 06:00:00 GMT
Anoto utser Trata till huvuddistributör i Indien för tre år med möjlighet till förlängning om Anoto mottar order om minst en miljon digitala pennor

Lund, April 13, 2017 – Anoto Group AB (publ) (Anoto) och Trata E Systems (Trata) har utökat sitt tidigare meddelade samarbete till att nu innebära att Trata blir Anotos huvuddistributör i Indien. Avtalstiden är tre år med rätt för Trata att förlänga avtalet med ytterligare tre år under förutsättning att Trata har beställt minst en miljon pennor under den inledande perioden. Det förväntade transaktionsvärdet baserat på förväntad försäljning på den snabbt expanderande indiska marknaden närmar sig 100 miljoner USD över tre år.

"Detta är förmodligen den största transaktionen i Anotos historia. Indiens boomande ekonomi och moderniseringen av olika regelverk för myndigheter skapar en mycket stor möjlighet för Anotos digitala pennor" säger Joonhee Won, VD för Anoto.

Anoto ser också en stor efterfrågan för sina digitala pennor i Asien där Pen Generations, ett helägt dotterbolag till Anoto, redan har mottagit order om mer än 120 000 pennor som skall levereras under första halvåret 2017. Dessa order kommer främst från kunder i Kina, Korea och Japan.

"Med denna takt kommer Pen Generations att uppleva ett rekordår i form av omsättning och antal pennor. Vi är särskilt glada att se den asiatiska utbildningsvertikalen äntligen blir en väsentlig faktor för Anotos omsättning" säger Joonhee Won.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

About Anoto Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of information-rich patterns and the optical recognition of those patterns. It is a leader in digital writing and drawing solutions, having historically used its proprietary technology to develop smartpens and the related software. These smartpens enrich the daily lives of millions of people around the world. Now Anoto is also using its pattern, optics, and image-processing expertise to bridge between the analogue and digital domains through an initiative known as Anoto DNA (ADNA). ADNA makes it possible to uniquely and imperceptibly mark physical objects and then easily identify those individual objects using ubiquitous mobile devices such as phones and tablets. ADNA is enabling exciting possibilities for product innovation, marketing insights, and supply-chain control. Anoto is traded on the Small Cap list of Nasdaq Stockholm under ANOT.


Download PDF