Corporate News

Tue, 18 Apr 2017 06:32:21 GMT
Anoto och SMark etablerar nytt strategiskt avtal och utökar samarbetet

Lund den 18 april 2017 - Anoto Group AB (publ) (Anoto) och SMark Co., Ltd. (SMark) har fördjupat och utökat sitt strategiska samarbete med ett nytt avtal som inkluderar tekniskt samarbete och en modell för intäktsdelning som kommer att främja global tillväxt.

Enligt det nya avtalet kommer Anoto erhålla 5 miljoner USD från SMark den 4 maj 2017, av vilka 0,4 miljoner USD redan erhållits. Detta innebär att den totala investeringen i Anoto från SMark-relaterade bolag kommer att uppgå till 6,5 miljoner USD. Anoto har tidigare erhållit 1,5 miljoner USD från Able Investment Advisors Inc. Teckningskursen kommer att vara det högre beloppet av 20 öre och den volymviktade betalkursen den 28 april 2017.

Såväl Anoto som SMark är aktiva inom mönsterinnovation som avser applikation av diskret märkning av fysiska objekt för att kunna identifiera dem med datorsyn. Det nya samarbetet gör det möjligt för SMark att använda Anotos skyddade mikropunktsmönster för denna användning mot betalning av royalty som en procentsats av omsättning. SMark kommer att erhålla en motsvarande royalty då Anoto inkluderar SMarks skyddade tryck- och kopieringsskyddsteknologier i Anoto DNA (ADNA).

"Detta utökade avtal med SMark definierar tydligt våra respektive roller för att utveckla den globala marknaden för ADNA. Anoto välkomnar SMarks beslut att använda vår IP-plattform i all sin mönsterrelaterade rörelse. Detta samarbete överensstämmer med vårt mål att göra ADNA till en industristandard. Jag tror att SMarks starka affärsrelationer och existerande kundbas i Asien kommer att bidra till denna ambition" säger Joonhee Won, VD för Anoto AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

About Anoto Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of information-rich patterns and the optical recognition of those patterns. It is a leader in digital writing and drawing solutions, having historically used its proprietary technology to develop smartpens and the related software. These smartpens enrich the daily lives of millions of people around the world. Now Anoto is also using its pattern, optics, and image-processing expertise to bridge between the analogue and digital domains through an initiative known as Anoto DNA (ADNA). ADNA makes it possible to uniquely and imperceptibly mark physical objects and then easily identify those individual objects using ubiquitous mobile devices such as phones and tablets. ADNA is enabling exciting possibilities for product innovation, marketing insights, and supply-chain control. Anoto is traded on the Small Cap list of Nasdaq Stockholm under ANOT.


Download PDF