Corporate News

Mon, 04 Sep 2017 06:30:00 GMT
Anoto avslutar tvisten med LeapFrog och säkerställer fri licens till den optiska modulennoto

Stockholm den 4 september 2017 – Anoto Group AB (publ) (Anoto) och LeapFrog Enterprises, Inc. (LeapFrog) har avslutat sin rättsliga tvist. Överenskommelsen säkerställer stabila leveranser av den skräddarsydda integrerade kretsen, DotPos, från LeapFrog, och ger Anoto rätt till en evig, royaltyfri licens till DotPos. Som ersättning för dessa rättigheter kommer Anoto att betala LeapFrog totalt 750KUSD i fem delbetalningar under de nästa fyra åren.

Genom avtalet undviker båda parter kostnader för en process och får Anoto full rätt till användningen av det kritiska DotPos.

Tvisten mellan Anoto och LeapFrog avser parternas respektive ansvar hänförliga till en tvist avseende patentintrång mellan LeapFrog och en tredje part. Som nämnts i Anotos årsredovisning inledde Anoto och LeapFrog ett skiljeförfarande under 2016 för att lösa tvisten och under fjärde kvartalet 2016 kom parterna överens att pausa förfarandet under nio månader för att förhandla ett slutgiltigt avtal. Förlikningsavtalet är nu klart.

"LeapFrog och Anoto har valt att lösa en svår situation genom att välja en vinn/vinn lösning för båda parter", säger Joonhee Won, VD för Anoto. "Jag är mycket glad att vi säkerställt leverans och en evig royaltyfri licens till den integrerade kretsen till den mest kritiska optiska komponenten för våra digitala pennor. Vi skulle ha kunnat utveckla en ersättning till DotPos integrerade krets men det hade tagit år och miljontals dollar. Detta är en viktig milstolpe genom att Anoto säkerställt rätten till en kontinuerlig tillgång till denna tekniska nyckelkomponent."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, CEO

För ytterligare information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller maila till ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, 223 62 Lund

tel. +46 46 540 12 00

About Anoto Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of information-rich patterns and the optical recognition of those patterns. It is a leader in digital writing and drawing solutions, having historically used its proprietary technology to develop smartpens and the related software. These smartpens enrich the daily lives of millions of people around the world. Now Anoto is also using its pattern, optics, and image-processing expertise to bridge between the analogue and digital domains through an initiative known as Anoto DNA (ADNA). ADNA makes it possible to uniquely and unobtrusively mark physical objects and then easily identify those individual objects using ubiquitous mobile devices such as phones and tablets. ADNA is enabling exciting possibilities for product innovation, marketing insights, and supply-chain control. Anoto is traded on the Small Cap list of Nasdaq Stockholm under ANOT.


Download PDF