Corporate News

Tue, 31 May 2016 07:11:09 GMT
Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

LUND, 31 maj 2016 — I februari 2016 har antalet aktier i Anoto Group AB (publ), org nr 556532-3929, ökat med sammanlagt 1 066 193 826 nya aktier till följd av en företrädesemission som beslutades av styrelsen den 23 mars och 25 april 2016 samt godkändes av extra bolagsstämman den 27 april 2016.

Aktiekapitalet i Anoto Group AB uppgår per den 31 maj 2016 till 42 647 753,04 kronor, fördelat på 2 132 387 652 aktier. Det totala antalet röster i Anoto Group AB uppgår per den 31 maj 2916 till 2 132 387 652 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande. Joonhee Won, VD.

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF

 

Subscribe to receive updates by email