Corporate News

Mon, 20 Jun 2016 08:47:44 GMT
Anoto slutför fas I av leverans av pennor och dockningsstationer till Japan den 24 juni

Lund, 20 juni 2016 – Anoto Group AB (publ) kommer att den 24 juni 2016 ha framgångsrikt tillverkat och levererat fas I av pennor och dockningsstationer till sina japanska partners i det starkt försenade projektet för ett japanskt livförsäkringsbolag. Detta är den största transaktionen någonsin för Anoto och tekniska problem har förorsakat förseningen.

Anoto förväntar sig att i Q2 framgångsrikt slutföra fas I av projektet som omfattar 25 900 pennor och dockningsstationer. Fas II kommer att slutföras i juli/augusti och kommer att omfatta de kvarvarande 2 727 pennor och dockningsstation samt en ny order om ytterligare 4 000 pennor.

"Jag är verkligen glad att slutföra fas I av detta projekt och över det starka samarbetsklimatet mellan Anoto och dess japanska partners, vilket har gjort detta möjligt. Med hänsyn till vår japanska slutkunds betydelse så har detta projekt var extremt betydelsefullt för oss. Jag vill särskilt tacka vårt ingenjörsteam som tillbringat nästan varje natt med att tala med vår fabrik i Kina och våra japanska partners", säger Joonhee Won, VD för Anoto.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10,SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF

 

Subscribe to receive updates by email