April 6, 2022

Anoto konverterar lån om 5 MSEK

Stockholm den 6 april 2022 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto”) meddelar att det lån som Anoto erhöll från svenska investerare och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 augusti 2021 nu delvis konverteras till aktier till kursen 0,75 SEK per aktie, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för Anoto-aktien under de tio senaste handelsdagarna före dagen för begäran om konvertering. Rätten till konvertering framgår av låneavtalet.

Konverteringen innebär att aktiekapitalet i Anoto ökar med 3 999 999,618793 SEK från 133 361 602,226567 SEK till 137 361 601,845360 SEK. Det totala antalet aktier respektive röster ökar med 6 666 666 från 222 269 336 till 228 936 002 aktier respektive röster.

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 april 2022, kl. 08:45 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.