April 5, 2022

Anoto och Samsung ingår utvecklingsavtal angående Anotoutvecklad penna för vikbara OLED-skärmar

Stockholm den 5 april 2022 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto”) meddelar att Anoto, efter att ha utvärderats sedan sommaren 2020, fått uppdraget att utveckla en digital penna för Samsung Display Co., Ltd.:s (Samsung) vikbara OLED-skärmar för mobiltelefoner, surfplattor och laptops.

Avtalet innebär att Samsung kommer att betala Anoto för att utveckla pennan (utveckling förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2022). Efter att utvecklingen slutförts avser Samsung att inleda massproduktion och Anoto kommer då att erhålla royaltyintäkter för varje såld penna enligt ett kommande licensavtal.

  • ”Vi är naturligtvis mycket stolta över det erkännande av vår teknologi som det här avtalet innebär. Men ännu viktigare är att avtalet är strukturerat på ett sätt som innebär att Anoto inte bär någon finansiell risk men ändå får del av den finansiella uppsidan som samarbetet medför. Det innebär att Anoto kommer att få betalt från dag ett för alla kostnader hänförliga till utvecklingen”, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

 

Vikbara mobiltelefoner, surfplattor och laptops är nästa stora digitala trend och Samsung är den tillverkare som har kommit absolut längst på området med ett flertal släppta modeller. Utmaningen med vikbara OLED-skärmar är skärmens tunnhet och storlek som innebär att många av de etablerade lösningarna för skärmpennor inte går att använda på grund av höga kostnader och deras storlek. Anotos patenterade prickmönsterteknologi samt pennor erbjuder därför ett unikt värde och hållbar lösning för den nya generationens vikbara skärmar.

  • ”En ytterligare fördel med Anotos lösning för vikbara OLED-skärmar är att den är billigare jämfört med andra etablerade teknologier”, säger Joonhee Won.

 

Enligt Samsungs egna nyhetsbrev som publicerades den 26 oktober 2021, https://www.samsungdisplay.com/eng/media/news/detail/ssdsNews-211026.jsp, förväntas försäljningen av vikbara OLED-skärmar (enligt det globala teknikundersökningsföretaget Omdia) tiofaldigats till år 2028 och därmed nå en försäljning av 105,49 miljoner enheter jämfört med 10 miljoner enheter år 2021. Vidare anges att genom en stark årlig tillväxttakt (CAGR) om 40 procent förväntas försäljningen år 2028 uppgå till 10 miljarder USD.

  • ”Samarbetet med Samsung har stor potential att bli det största i Anotos historia. Det ekonomiska värdet av ett kommande licensavtal med Samsung går idag inte att bedöma eftersom värdet är beroende av den färdiga pennans egenskaper och den framtida försäljningen”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto.

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 april 2022, kl. 08:30 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.