August 10, 2021

Anoto tar upp brygglån om 20 miljoner SEK för att möta kraftigt ökad efterfrågan från kunder

Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget säkerställt ett lån om 20 miljoner SEK från svenska investerare. Lånet ges utan säkerhet med en månatlig ränta om en procent plus en uppläggningsavgift om tre procent. Löptiden är nio månader. Investerarna har rätt att konvertera lånet till aktier efter fem månader till ett pris som motsvarar marknadspriset för aktien (ingen rabatt). Lånet ska användas för finansiering av penntillverkning för att Anoto ska kunna möta den ökade kundefterfrågan på pennor med leverans under Q3 och Q4. För närvarande har Anoto sålt slut på sitt lager av pennor. Därtill har den globala halvledarbristen lett till längre ledtider och Anoto har behov av att köpa komponenter i förtid för att kunna starta tillverkning i rätt tid.

”Vi är mycket nöjda med att kunna säkerställa finansiering genom lån på marknadsmässiga villkor från professionella investerare i Sverige och därigenom undvika utspädning av aktieägarna vid denna tidpunkt. Finansieringen kommer att underlätta för Anoto att möta den ökade efterfrågan från kunder”, säger Perry Ha, VD för Anoto.

För ytterligare information kontakta:

Perry Ha, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 augusti 2021, kl. 08:30 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.