September 7, 2022

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI tar ett stort steg för att säkra ett statligt avtal med ett land i Mellanöstern och Anoto vidtar åtgärder för att lindra kassaflödesproblem från penntillverkning

Stockholm, den 7 september 2022 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto”) meddelar att dess dotterbolag för utbildning Knowledge AI Inc. (”KAIT”) arbetar med en regering i Mellanöstern för att genomföra en Proof of Concept (POC)-pilot för KAIT:s AI-lösning. Före lösningen köps in är det vanligt att edtech-produkter genomgår en POC-pilot. POC-piloten avslutas i december 2022.

Som förberedande åtgärd för en storskalig tillverkning för Anoto diskussioner med ett stort elektroniktillverkningsföretag i Sydkorea för kontraktstillverkning av pennor.

“Vi är mycket glada över att arbeta med regeringen i ett stort land i Mellanöstern i syfte att främja landets utbildning. Vi har haft många möten med olika statliga myndigheter inklusive utbildningsdepartementet innan vi nått den fas som vi nu befinner oss i. När det blivit färdigt kommer det här avtalet till största sannolikhet att förändra KAIT:s ställning och öka möjligheterna till att säkra större finansiering. Vi är dessutom väldigt nära att ingå avtal med ett kontraktstillverkande företag i Sydkorea som kommer att köpa alla komponenter och tillverka pennor åt oss. Det är en struktur som liknar den hos Foxconn och Apple. Avtalet kommer att lindra vårt behov av rörelsekapital i tillväxtfasen av vår verksamhet”, säger Joonhee Won, VD för Anoto Group AB.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 september 2022, kl. 07:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.