July 26, 2022

Anotos styrelse beslutar om att finna strategiska alternativ för Knowledge AI Inc. för att anskaffa tillväxtkapital

Stockholm, den 26 juli 2022 – Styrelsen för Anoto Group AB (Anoto) har beslutat att undersöka strategiska alternativ, inklusive försäljning av majoritetsandelen i Anotos till 85 procent ägda dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc. (”KAIT), för att både resa kapital för Anotos verksamhet och tillföra KAIT nödvändigt tillväxtkapital.

“Anotos verksamhet är på väg mot ett riktigt genombrott. Med tillväxten av Livescribes verksamhet efter en framgångsrik lansering av pennan Echo II, och potentialen med Samsung Displays skärmpennor, behöver Anoto ett större rörelsekapital för att nå verklig framgång. Även KAIT är på väg att få ett genombrott eftersom KAIT nu har en livskraftig kommersiell produkt. För att KAIT ska kunna växa kommer det krävas ytterligare kapital”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto.

Det mest effektiva sättet att attrahera mer kapital till Anoto är att sälja delar av eller hela Anotos innehav i KAIT.

”Två växande företag kräver kapital. Vi har bedömt att eftersom en försäljning av Anotos majoritetsandel i KAIT leder till en dekonsolidering av KAIT, kommer Anotos finansiella resultat att bli bättre. Styrelsen har därför beslutat, i stället för att genomföra en emission med långtgående utspädningseffekter, att det ligger i aktieägarnas intresse att sälja majoritetsandelen i KAIT”, säger Jörgen Durban.

”Med tanke på osäkra globala ekonomiska utsikter och volatiliteten på aktiemarknaden känner vi att vi måste säkra finansiering för långsiktig säkerhet. Jag tror det här är rätt beslut för både Anoto och KAIT. Ett oberoende KAIT och tillförsel av nytt kapital till KAIT från en ny investerare kommer leda till att KAIT kan bli framgångsrikt mycket snabbare än om KAIT skulle förbli under Anotos kontroll. KAIT:s framgång kommer även att leda till framgång för Anoto eftersom Anoto är den enda leverantören av pennor till KAIT samt att Anoto får royaltyintäkter på KAIT:s mjukvaruintäkter”, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 juli 2022, kl. 08:40 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.