February 28, 2022

Bokslutskommuniké januari–december 2021

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 21 MSEK (19)
 • Bruttomarginalen minskade till 71 % (86 %)
 • Rörelseresultatet ökade till -18 MSEK (-20)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 SEK (-0,20)
 • Den 26 oktober meddelade vi att Anoto har ingått ett nytt tvåårigt licensavtal med Deutsche Telekom som innebär att Deutsche Telekom kommer att fortsätta distribuera Anotos teknologiplattform i ytterligare två år. Avtalet är värt cirka 1,4 MUSD
 • Den 17 december meddelade vi att Anotos VD Perry Ha lämnar bolaget av personliga skäl med omedelbar verkan och att styrelsen har utsett Joonhee Won, som även tidigare har varit VD för Anoto, till ny VD
 • Den 22 december meddelade vi att Anoto kommer att lansera pennmodellen Echo II, som ersätter den tidigare bästsäljande Echo-pennan, i februari 2022

 

Januari–december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 72 MSEK (71)
 • Bruttomarginalen ökade till 56 % (54 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till -56 MSEK (-103)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,28 SEK (-0,72)
 • Under första kvartalet genomförde Anoto en riktad nyemission motsvarande 21 000 000 nya stamaktier varigenom Anoto tillfördes cirka 18,9 MSEK
 • Händelser efter rapportperiodens utgång:
  • Den 18 januari beslutade Anotos styrelse, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2021, att genomföra en riktad nyemission av 7 500 000 nya stamaktier till en teckningskurs om 0,781 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs Anoto cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades av en grupp internationella investerare

 

Rapporten kan laddas ned och läsas i sin helhet på Anotos hemsida under Reports.

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2022, kl. 08:00 CET.

 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.