July 18, 2022

Delårsrapport januari–juni 2022

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 19 MSEK (11)
 • Bruttomarginalen ökade till 69 % (56 %)
 • Rörelseförlusten minskade till -12 MSEK (-14)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 SEK (-0,07)
 • I april meddelade vi att Anoto ingått ett utvecklingsavtal med Samsung Display Company Ltd. Anoto har, efter att ha utvärderats sedan sommaren 2020, fått i uppdrag att utveckla en digital skärmpenna för Samsungs vikbara OLED-skärmar för mobiltelefoner, surfplattor och laptops
 • I april genomförde vi en kvittningsemission om 6 666 666 stamaktier genom vilken Anoto erhöll 5 MSEK före emissionskostnader genom kvittning mot fordringar på Bolaget. Teckningskursen för emissionen var 0,75 SEK per aktie, vilket motsvarade den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Anoto-aktien under de senaste tio handelsdagarna före dagen för begäran av kvittningsemissionen

 

Januari–juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 37 MSEK (28)
 • Bruttomarginalen ökade till 80 % (64 %)
 • Rörelseförlusten minskade till -22 MSEK (-24)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 SEK (-0,16)
 • Under första kvartalet genomförde Anoto en riktad nyemission motsvarande
  7 500 000 nya stamaktier varigenom Anoto tillfördes cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.anoto.com/investors/reports/.

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 juli 2022, kl. 08:00 CET.

 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.