May 18, 2022

Delårsrapport januari–mars 2022

 Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen ökade till 18 MSEK (16)
  • Bruttomarginalen ökade till 91 % (70 %)
  • Rörelseförlusten uppgick till -10 MSEK (-10)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 SEK (-0,05)
  • Den 22 februari tillkännagav vi att Anoto lanserar världens första AI-lösning för en integrerad offline- och onlineplattform för utbildning som kommer att erbjudas både till b2b- och b2c-marknaden
  • Händelser efter rapportperiodens utgång:
    • I april meddelade vi att Anoto har ingått ett utvecklingsavtal med Sansung Display Company Ltd. Anoto har, efter att ha utvärderats sedan sommaren 2020, fått uppdraget att utveckla en digital penna för Samsungs vikbara OLED-skärmar för mobiltelefoner, surfplattor och laptops
    • I april genomförde vi en kvittningsemission om cirka 5 MSEK genom att kvitta fordringar mot Anoto från två långivare

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.anoto.com/investors/reports/.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2022, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.