November 29, 2021

Delårsrapport januari–september 2021

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 24 MSEK (15)
 • Bruttomarginalen minskade till 34 % (41 %)
 • Rörelseförlusten minskade till -13 MSEK (-46)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 SEK (-0,30)
 • Under kvartalet säkerställde vi ett lån om 20 miljoner SEK från svenska investerare. Lånet ges utan säkerhet med en månatlig ränta om en procent plus en uppläggningsavgift om tre procent. Löptiden är nio månader. Investerarna har rätt att konvertera lånet till aktier efter fem månader till ett pris som motsvarar marknadspriset för aktien utan rabatt. Lånet ska användas för finansiering av penntillverkning för att Anoto ska kunna möta den ökade kundefterfrågan på pennor
 • Händelser efter rapportperiodens utgång
  • I oktober ingick vi ett nytt tvåårigt licensavtal med Deutsche Telekom värt cirka 1,4 MUSD

 

Januari–september 2021

 • Nettoomsättningen minskade till 51 MSEK (51)
 • Bruttomarginalen ökade till 51 % (42 %)
 • Rörelseförlusten minskade till -38 MSEK (-84)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 SEK (-0,58)
 • Under första kvartalet genomförde Anoto en riktad nyemission motsvarande 21 000 000 nya stamaktier varigenom Anoto tillfördes cirka 18,9 MSEK

 

För ytterligare information kontakta:

Perry Ha, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 november 2021, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.