April 29, 2022

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

Stockholm, 29 april 2022 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Anoto har ökat med 6 666 666 aktier respektive röster.

Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av kvittningsemissionen som styrelsen, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 30 juni 2021, beslutade om den 7 april 2022 och som offentliggjordes den 8 april 2022.

Det totala antalet aktier och röster i Anoto uppgår per den 29 april 2022 till
228 936 002 aktier respektive röster.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 april 2022, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.