October 17, 2022

Knowledge AI Inc kommer inleda en PoC med Förenade arabemiratens regering i november 2022

Stockholm den 17 oktober 2022 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelade den 7 september 2022 att Bolaget arbetar med en regering i Mellanöstern i syfte att genomföra en Proof of Concept (PoC)-pilot för KAIT:s AI-lösning. Anoto meddelar i dag att den regering som då omnämndes är Förenade arabemiratens regering. Vi har mottagit ett Letter of Intent (LOI) relaterat till ett eventuellt köp av KAIT:s AI-lösning från Emirates School Establishment (ESE), som övervakar offentliga skolor i Förenade arabemiraten. Innan lösningar köps in är det vanligt att skolor genomgår en PoC-pilot. PoC-piloten med ESE kommer att inledas i början av november och avslutas i december 2022. Vi har också säkrat PoC-piloter med tre privata skolor i Förenade arabemiraten och en skola i Jordanien, vilket innebär att vi har säkrat PoC-piloter med totalt fyra skolor i Mellanösternregionen.

“Medan skolor har hållit stängt under covid har vi slutfört vår självlärande AI Tutor-modul som hjälper elever att prestera bättre i den traditionella klassrumsundervisningen. Till skillnad från andra edtech-produkter fungerar vår plattform med konventionell klassrumsinlärning i stället för att endast tillhandahålla en kompletterande utbildning. Vårt mottagande på marknaden i Förenade arabemiraten har varit exceptionellt i fråga om hur snabbt de tagit till sig lösningen, vilket kan bero på att Förenade arabemiraten är den mest avancerade marknaden för edtech och har ett särskilt intresse för AI-teknik. Vi är mycket glada över att arbeta med regeringen i Förenade arabemiraten för att främja deras utbildning. Vi har haft många möten med olika statliga myndigheter inklusive utbildningsdepartementet innan vi nått den fas vi är i nu. När det blivit färdigt kommer det här avtalet till största sannolikhet att förändra KAIT:s ställning och öka möjligheterna till att säkerställa större finansiering”, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

För ytterligare information kontakta

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 oktober 2022, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.