October 31, 2023

Anders Sjögren ny styrelseordförande i Anoto

Stockholm, 31 oktober 2023 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller “Bolaget”) meddelar idag att styrelsen för Anoto har utsett Anders Sjögren till ny styrelseordförande.

Dennis Song, som utsågs till ny styrelseordförande den 10 oktober 2023, kommer att kvarstå som styrelseledamot i Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Anders Sjögren, styrelseordförande för Anoto

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande 31 oktober 2023 kl. 10:45 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.