March 8, 2024

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma den 8 mars 2024 i Anoto Group AB (publ)

February 29, 2024

Bokslutskommuniké januari – december 2023

February 28, 2024

Förändringar i Anotos styrelse

February 26, 2024

Anoto Group AB (publ) senarelägger publiceringen av bolagets Q4-rapport

February 9, 2024

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

January 26, 2024

Anoto Group AB utser ny VD

December 20, 2023

Anotos revisor förlänger inte uppdraget för mandatperiodens sista år

December 11, 2023

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma den 11 december 2023 i Anoto Group AB (publ) samt utseende av ny VD

November 30, 2023

Delårsrapport januari–september 2023

November 28, 2023

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – ”Anoto ingår ett avtal för 1,1 miljoner USD avseende försäljning av pennor och treåriga mjukvarulicenser med Deutsche Telekom”