June 30, 2021

Kommuniké från Anoto Group AB:s årsstämma den 30 juni 2021

June 1, 2021

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

May 28, 2021

Delårsrapport januari–mars 2021

May 19, 2021

Knowledge AI sluter ett tvåårigt distributionsavtal i Saudiarabien med ett minimum försäljningsåtagande värt USD 6 miljoner

April 30, 2021

Anoto offentliggör årsredovisningen för 2020 och korrigerar för en mindre förändring av resultatet 2020

April 27, 2021

Anoto Group AB (publ) senarelägger publiceringen av sin årsredovisning för 2020

April 19, 2021

Riskkapitalist från Silicon Valley med MIT-bakgrund ny vd i Anoto

April 6, 2021

Knowledge AI sluter ett tvåårigt distributionsavtal i Förenade Arabemiraten med ett minimum försäljningsåtagande värt USD 6 miljoner

February 28, 2021

Bokslutskommuniké januari–december 2020

February 26, 2021

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB