July 15, 2024

Stämmokommuniké från årsstämma den 15 juli 2024 i Anoto Group AB (publ)

July 4, 2024

Anoto publicerar ESEF-versionen årsredovisningen för 2023

June 27, 2024

Anoto Group AB har ingått ett konvertibelt investeringsavtal som tillför bolaget USD 1 500 000 och har återanställt Hans Haywood som Group CFO och Pedro Pinto som Group CTO

June 26, 2024

Erik Fällström har beslutat att avgå som styrelseledamot i Anoto

June 12, 2024

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

May 24, 2024

Delårsrapport för januari – mars 2024

April 30, 2024

Anoto publicerar sin årsredovisning för 2023 och korrigerar för förändringar i resultatet som redovisats i bokslutskommunikén

April 29, 2024

Mats Karlsson tillträder som interim VD för Anoto Group AB (publ)

March 8, 2024

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma den 8 mars 2024 i Anoto Group AB (publ)

February 29, 2024

Bokslutskommuniké januari – december 2023