May 29, 2023

För att stärka sin finansiella ställning anskaffar Anoto ytterligare 1 miljoner USD genom försäljning av 1 miljoner aktier i Knowledge AI

Delårsrapport januari–mars 2023

May 27, 2023

Anoto Group AB (publ) tidigarelägger publicering av delårsrapport för januari–mars 2023

May 24, 2023

För att stärka sin finansiella ställning anskaffar Anoto ytterligare 1,7 miljoner USD genom försäljning av 1,7 miljoner aktier i Knowledge AI samt förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 2 juni 2023

May 11, 2023

Anoto offentliggör prospekt

May 4, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

April 30, 2023

Anoto offentliggör årsredovisning för 2022

April 5, 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Anoto beslutar om en riktad emission om 20 miljoner kronor och en företrädesemission om 20 miljoner kronor för att stärka bolagets finansiella ställning och som förberedelse för en stor order från en kund till KAIT

February 28, 2023

Bokslutskommuniké januari–december 2022