September 4, 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

August 31, 2023

Delårsrapport januari – juni 2023

August 7, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) den 7 augusti 2023

July 31, 2023

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

Anoto Group AB genomför en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner och tillförs 15,6 miljoner kronor

July 14, 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

June 30, 2023

Stämmokommuniké från årsstämma den 30 juni 2023 i Anoto Group AB (publ)

June 9, 2023

Anoto Group offentliggör utfall av företrädesemission om 20,5 miljoner kronor

June 1, 2023

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

May 29, 2023

För att stärka sin finansiella ställning anskaffar Anoto ytterligare 1 miljoner USD genom försäljning av 1 miljoner aktier i Knowledge AI