February 28, 2023

Bokslutskommuniké januari–december 2022

November 30, 2022

Delårsrapport januari–september 2022

Förändring av antalet aktier och röster i Anoto Group AB

October 31, 2022

KAIT ingår ett avtal med ett metaverseföretag för att konvertera KAIT:s AI-handledare till ett metaverseformat

October 17, 2022

Knowledge AI Inc kommer inleda en PoC med Förenade arabemiratens regering i november 2022

October 4, 2022

Anoto genomför en riktad nyemission och styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma med förslag om godkännande av ytterligare en nyemission

October 3, 2022

Anoto ingår ett tillverkningsavtal med ett stort specialistföretag inom elektronisk och mobil tillverkning

September 13, 2022

Knowledge AI i Jordanien tilldelas GroJo-utmärkelse för avancerad teknik

September 7, 2022

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI tar ett stort steg för att säkra ett statligt avtal med ett land i Mellanöstern och Anoto vidtar åtgärder för att lindra kassaflödesproblem från penntillverkning

July 26, 2022

Anotos styrelse beslutar om att finna strategiska alternativ för Knowledge AI Inc. för att anskaffa tillväxtkapital