February 8, 2018

Anoto erhåller en första större order avseende sin senaste penna och minskar kostnaden för ledningsgruppen till förmån för expansion av säljorganisationen

Stockholm den 8 februari 2018 – Med utgångspunkt från Anotos nya volymbaserade prismodell så har denna order avseende den nyligen lanserade AP-701-pennan ett värde i närtid om nästan USD7 miljoner. Det förväntas att pennor som levereras under denna period kommer att generera ytterligare USD3 miljoner i återkommande pen- och mönsterlicensavgifter under de kommande åren. Detta innebär att det totala uppskattade värdet av transaktionen om omkring USD10 miljoner över en treårsperiod.

Cevahir är ett ledande konglomerat aktivt i finans, gruvdrift, säkerhet och teknologi. Cevahir som startade sin verksamhet 1967 och som är ett starkt växande företag har varit framgångsrikt nationellt och internationellt i samtliga sina affärsenheter.

Efterfrågan efter AP-701 ökar snabbt med denna order direkt efter en order om USD200000 för AP-701 från SMark, en Anotopartner i Korea. SMark-ordern har redan framgångsrikt levererats.

Efter ett framgångsrikt avslut av en transformering av sin organisation kan Anoto nu fokusera på att driva tillväxt. Den strömlinjeformade rörelsen behöver inte längre overhead i form av en COO och en CLO, vilket gör det möjligt för Anoto att använda frigjorda resurser för att skapa ett globalt säljteam av världsklass. De nämnda betydelsefulla ordrarna är tidiga resultat av denna angelägna förväntade omallokering av resurser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, CEO

För ytterligare information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller maila till ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 08.45 CET.

About Anoto
Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of information-rich patterns and the optical recognition of those patterns. It is a leader in digital writing and drawing solutions, having historically used its proprietary technology to develop smartpens and the related software. These smartpens enrich the daily lives of millions of people around the world. Now Anoto is also using its pattern, optics, and image-processing expertise to bridge between the analogue and digital domains through an initiative known as Anoto DNA (ADNA). ADNA makes it possible to uniquely and unobtrusively mark physical objects and then easily identify those individual objects using ubiquitous mobile devices such as phones and tablets. ADNA is enabling exciting possibilities for product innovation, marketing insights, and supply-chain control. Anoto is traded on the Small Cap list of Nasdaq Stockholm under ANOT.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/5d962142-8f5c-4b2a-bf07-d859758764e8