April 8, 2019

Anoto erhåller stor pennorder och förnyar partneravtal med Infomax

Stockholm den 8 april 2019 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att bolaget har tecknat ett nytt licensavtal med Infomax Technologies Corporation (Infomax) och erhållit order för 1 700 pennor. Infomax är ett kanadensiskt företag baserat i Ontario, och deras primära kunder är inom sjukvård och offentlig sektor. Infomax är en av Anotos stora partners sedan 2003 och har nyligen tecknat ett nytt avtal i enlighet med vår nya prissättningsmodell.

“Infomax har varit en stor användare av vår teknik och jag är glad att se dem bli en Platinum Partnership-medlem. Den nya licensavtalsstrukturen är nu väl etablerad och vi fokuserar på stora användare för att ge bättre service för dem”, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

Det totala transaktionsvärdet är cirka 335 000 USD för pennor och licensavgifter. Infomax använder sin egen proprietära programvara. Leverans av pennor förväntas ske i april 2019.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 07.30 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: C.AI – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga