February 22, 2019

Anoto erhåller ytterligare en stor pennorder från Kyowon

Anoto erhåller ytterligare en stor pennorder från Kyowon

Stockholm, den 22 februari 2019 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att företaget har fått ytterligare en pennorder (inklusive service och underhåll) värd USD 650 000 från Kyowon Co. Ltd. (Kyowon).

En order av denna storlek kommer nästan omedelbart efter den redan genomförda decemberleveransen av AP-701-pennor värd USD 1 miljon. Efterfrågan på AP-701 och Anoto-tekniken ökar; Kyowons köp av AP-701 är en strömmande version av AP-701 som används för Enterprise Forms. Anpassad för Kyowon, att kunna strömma innehåll i realtid har AP-701 visat sig vara den bästa penna Anoto någonsin har skapat. Leverans av pennorna förväntas ske i mars och april 2019.

Med denna order har Kyowon nu framgångsrikt migrerat från ADP-612-pennorna till AP-701.

Kyowon är en utbildningsleverantör och ett av de största förlagsbolagen i Korea.

För ytterligare information kontakta: 
Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, SE-116 74 Stockholm

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 07.30 CET.

Om Anoto Group AB

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: C.AI – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

 

Bilaga