November 25, 2019

Anoto Group AB erhåller investering om 3 miljoner dollar till sitt dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc.

Stockholm, 25 november, 2019 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget erhållit en investering om 3 miljoner dollar till sitt USA-baserade dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc.

Den 1 november 2019 meddelade Anoto att Solt Works Co Ltd, ett IKT-bolag som är noterat på Kosdaq (”Solt Works”), hade visat intresse av att investera 3 miljoner dollar i Knowledge AI Inc. under förutsättning att en tillfredsställande due diligence fullbordades.

Efter en framgångsrik due diligence har Anoto idag erhållit en investering om 3 miljoner dollar från Solt Works för 16,667 % av Knowledge AI Inc.

”Vi är glada över att ha erhållit den här investeringen från en strategisk partner som Solt Works. Investeringen kommer att hjälpa oss att möta den ständigt ökade efterfrågan på KAIT, vilken har vuxit snabbare än vi någonsin kunde ha föreställt oss”, säger Joonhee Won, VD för Anoto Group AB.

Anoto och Knowledge AI har ingått ett licensavtal enligt vilket Knowledge AI beviljas en evig licens i utbyte mot royaltybetalningar för att använda Anotos teknologi inom marknaderna för utbildning, HR och läkemedel. Den beviljade licensrätten är exklusiv för behandling av data som producerats av Anotos produkter och relaterad programvara med hjälp av artificiell intelligens inom utbildningsmarknaden. Knowledge AI kommer även att köpa pennor från Anoto enligt ett leveransavtal som ingåtts mellan de två bolagen.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 november 2019, kl. 07:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett offentligt hållet svenskt teknikföretag som är känt globalt för innovation inom informationsrika mönster och det optiska erkännandet av dessa mönster. Det är ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, som historiskt har använt sin proprietära teknik för att utveckla smartpens och den relaterade mjukvaran. Dessa smartpens berikar vardagen för miljontals människor runt om i världen. Nu är Anoto en molnbaserad mjukvarulösningsleverantör baserad på sin patenterade punktmönsterteknik som ger en metod för att samla digitala stora data från analoga ingångar. Anoto Cloud inkluderar Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning för offline-utbildning; ACE – Anotos nya och förbättrade företagsformulärslösningar; aDNA – Anotos säkra interaktiva marknadsföringslösning; och Dr. Watson – Anotos biometriska autentiserings- och säkerhetslösning. Anoto handlas på Small Cap-listan över Nasdaq Stockholm under ANOT.