January 26, 2024

Anoto Group AB utser ny VD

Styrelsen i Anoto har utsett Joonhee Won till ny interims VD i Bolaget

Utseende av ny VD

Anoto Group AB:s (”Anoto” eller ”Bolaget”) styrelse har vid styrelsesammanträde idag utsett Joonhee Won till ny interims VD för Bolaget. Styrelsen vill också ta tillfället i akt att tacka Hans Haywood för hans insatts under hans tid som interim VD.

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades av kontaktpersonen nedan för offentliggörande 26 januari 2024 kl. 16:45 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Dennis Song, styrelseordförande för Anoto Group AB (publ)
För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.