May 28, 2020

Anoto har ingått ett inkomstgenererande avtal för sin utbildningslösning KAIT genom att ett skoldistrikt i delstaten Indiana i USA övergått från ett pilotavtal till ett flerårigt prenumerationsavtal

Stockholm, 28 maj 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anoto har ingått ett licensavtal värt 72 000 USD för sin utbildningslösning KAIT med ett skoldistrikt i delstaten Indiana, USA.

Avtalet har ingåtts av Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc som marknadsför och säljer utbildningslösningen KAIT. Affären är betydande för Anoto eftersom det är det första skoldistriktet som har övergått från ett pilotavtal till ett fullödigt prenumerationsavtal. Skoldistriktet förväntas också att köpa ytterliga licenser och pennor för att gradvis utvidga användningen av KAIT till en större del av sina elever.

”Vi är glada att vi lyckas säkerställa ett kommersiellt avtal under en period när skolor är nedstängda. När skolorna åter börjar att öppna förväntar vi oss att återuppta kommersiella pilotavtal samt att fortsätta övergången till fullödiga prenumerationsavtal”, säger Joonhee Won, VD för Knowledge AI Inc.

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 maj 2020, kl. 09:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.