November 13, 2018

Anoto ingår avtal om ADNA med ett Japanskt bolag

Stockholm, 13 november 2018 – Anoto Group AB (publ):s (”Anoto”) ingår avtal om ADNA med Toppan

Toppan, det största tryckeriet i Japan och Anoto har ingått ett avtal om att distributera ADNA i Japan. Anoto är i disskussioner om ett flertal produkter men en nära förestående produkt sätter Anotos unika mönster på Toppans säkerhetstejp för att kunna autentisera varje enskild säkerhetstejp. Toppan förväntas distribuera 5-10 miljoner ADNA-markörer på säkerhetstejpen i samband med ett stort internationellt evenemang.

Den exakta årliga intäktspotentialen är inte fastställd eftersom att den för tillfället varierar beorende på antalet ADNA-markörer. När en kommersiell lansering sker förväntas Anoto tjäna 500 000 USD per år från Japan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto: www.anoto.com eller e-post ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 7825 580242

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 07.30 CET.

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin bildbehandlingsexpertis för att överbrygga analoga och digitala domäner genom ett initiativ känt som Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter, såsom smartmobiler och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga