October 26, 2021

Anoto ingår nytt avtal med Deutsche Telekom värt cirka 1,4 MUSD

Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har undertecknat ett tvåårigt licensavtal med Deutsche Telekom AG (Deutsche Telekom). Avtalet innebär att ramverket inom vilket Anoto och Deutsche Telekom har samarbetat för att tillgodose behoven hos Deutsche Telekoms organisationskunder fortsätter. Deutsche Telekom har på ett framgångsrikt sätt implementerat och kommer att fortsätta att distribuera Anotos teknologiplattform (pennor, mönster och programvara) i ytterligare två år för sina kunder. Det totala transaktionsvärdet för avtalet är cirka 1 400 000 USD.

”Deutsche Telekom har varit en värdefull kund och vi är nöjda med att vårt samarbete med dem fortsätter”, framhåller Perry Ha, VD för Anoto.

 

För ytterligare information kontakta:

Perry Ha, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 oktober 2021, kl. 08:45 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.