October 8, 2018

Anoto ingår nytt kommersiellt kontrakt med Deutsche Telekom

Stockholm, den 8 oktober 2018 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att bolaget har undertecknat ett treårigt licensavtal med Deutsche Telekom IT GmbH (Deutsche Telekom). Avtalet återupprättar ramverket, inom vilket Anoto och Deutsche Telekoms kommer att samarbeta för att tillgodose behoven hos Deutsche Telekoms organisationskunder.  Deutsche Telekom är en av de största kunderna när det gäller årlig mönsteranvändning, vilket motsvarar mer än 100 miljoner unika mönstersidor per år. 

Deutsche Telekom har med stor framgång använt Anotos teknologiplattform (pennor, mönster och programvara) i sina 800 + distributionstjänster. Det totala transaktionsvärdet för förnyelsen är ungefär 900 000 USD för avgifter för pennlicenser och mönster. Deutsche Telekom använder sin egenutvecklade programvara. Betalningen förväntas göras helt i förskott. 

Utöver Vodafone i Storbritannien har Anoto nu tecknat ytterligare ett stort antal telekommunikationsföretag i Europa. Dessa spännande avtal och den kommersiella strukturen hos samarbetena ses som en bekräftelse på att Anotos nya strategi för återkommande mönster- och licensintäkter börjar få bred acceptans hos befintliga Anotokunder. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto: www.anoto.com eller e-post ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 oktober 2018 kl. 07.30 CET.

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin bildbehandlingsexpertis för att överbrygga analoga och digitala domäner genom ett initiativ känt som Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter, såsom smartmobiler och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga