October 29, 2018

Anoto ingår partnerskap med Sana Labs för att individanpassa utbildning med hjälp av AI

Stockholm den 29 oktober 2018 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto”) meddelar idag att det har tecknat ett samarbetsavtal med Sana Labs. Avtalet upprättar ett ramverk inom vilket Anoto och Sana Labs kommer att samarbeta för att implementera AI-teknik i Anotos egenutvecklade utbildningslösning C.AI (uttalas Kai). C.AI, världens första AI-lösning inom offline-utbildning, kommer att använda Anotos digitala penna för att samla in data från skriftliga prov för att analysera en students färdigheter och kunna ge personliga rekommendationer som positivt påverkar studenternas lärandemål, baserat på hur studenten presterade under provet.

Anoto kommer att använda AI-tekniken som tillhandahålls av Sana Labs för att analysera data som samlats in av pennan (inklusive motorik, tid, antal penndrag och latens) för att förstå varje individs svårigheter och varför en viss student kämpar med ett visst problem, koncept eller fråga. AI-motorn hittar kunskapsbristerna – för varje enskild student – och rekommenderar rätt innehåll, fråga eller koncept som studenterna behöver gå igenom för att lära sig bättre och bemästra ämnet.

“Utbildning behöver hjälp av tekniken. Det traditionella skolsystemet med en standardiserad läroplan är inte effektivt för alla studenter. Det finns många AI-bolag inom online-utbildning som ger mervärdestjänster som personliga lektionsplaner och förutseende analys baserad på lärarhistorik, men inom offline-utbilding är det svårt att ackumulera data och det är därför svårt att tillämpa AI-lösningar.

Det är där Anoto kommer in. Vår digitala penna är ett instrument för datainsamling. Anotos penna, tillsammans med AI och en välutvecklad utbildningslösning, är en helt unik produkt på en marknad värd 7 biljoner USD per år”, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

För att inleda partnerskapet lanseras ett pilotprojekt där C.AI, drivet av AI, kommer att testas på en utvald studentgrupp från Time Education, ett av Koreas största utbildningsföretag med en årlig omsättning om 250 miljoner USD och med tillgång till över 280 000 studenter. Time Education är ett till Joonhee Won närstående bolag där han är icke-exekutiv ordförande. Marknaden för offline-utbildning värderas till 7 biljoner USD medan online-marknaden värderas till 160 miljarder USD, 2 procent av offline-marknadens storlek.

Om Anoto Group AB

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin bildbehandlingsexpertis för att överbrygga analoga och digitala domäner genom ett initiativ känt som Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter, såsom smartmobiler och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Om Sana Labs AB

Sana Labs är ett globalt bolag med säte i Sverige, som utvecklar artificiell intelligens (AI) för utbildning. Genom att tillämpa de senaste genombrotten inom maskininlärning individanpassar Sana Labs utbildningskurser efter hur varje individuell elev lär sig. Utbildningsbolag prenumererar på bolagets heltäckande maskininlärningsplattform, som via ett API rekommenderar det optimala nästa steget för varje elev, i varje given situation för att optimera elevens engagemang och kunskap. Det tvärvetenskapliga teamet består av ledande ingenjörer och forskare med bakgrund från Imperial College,  Google, Spotify och CERN. Sana hanterar miljontals innehållsrekommendationer dagligen för framtidens utbildningsföretag runt om i världen. Besök www.sanalabs.com

För ytterligare information kontakta:
Joonhee Won, VD – Anoto Group
För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400

Presskontakt Sana Labs:
Sofie Nabseth
+46707766283
sofie@sanalabs.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 oktober 2018 kl. 07.30 CET.

Bilaga