April 23, 2018

Anoto kompletterar sin ledningsgrupp med två tekniska experter

Stockholm, den 23 april 2018 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att bolaget adderat två nya medlemmar till sin ledningsgrupp. Dessa experter bidrar med djup kunskap och talang till Anoto inom områdena mjukvaruutveckling och hårdvaruinnovation.

Hojae Hwang, en erkänd mjukvaruarkitekt börjar på Anoto som Chief Technology Officer. Mr. Hwang kommer att vara ansvarig för ledningen av all mjukvaruutveckling inklusive mobilappar och SDKs. Som CTO kommer Mr. Hwang också vara ansvarig för utveckling av Anotos DNA-teknologi samt för att expandera Anotos IP avseende mönsterteknologi.

Steve Kim börjar på Anoto som Chief Engineering & Manufacturing Officer och ersätter därmed Mr. Felix Yie. Mr. Kim kommer att vara ansvarig för all hårdvaruutveckling, tillverkning samt supply chain management. Han har en imponerande bakgrund inom hårdvaruutveckling och är expert på design av hårdvarusystem och tillverkning. Mr. Kim tar med sig avsevärd relevant erfarenhet till Anoto då han har utvecklat en satelitradio, ett bildbehandlingschip en sats för identifiering av DNA, PDAs och processor för signaler för multimedia.

Anotos ledningsgrupp består nu av fem medlemmar: VD, Chief Strategy Officer, CTO, Chief Research Officer samt Chief Engineering och Manufacturing Officer. Tillägget av mjukvaru- och hårdvaruexpertis är i enlighet med såväl Anotos strategi att ytterligare befästa sin teknologiska överlägsenhet som att stödja bolagets nya fokus: killer-applications med användning av Anotos mönsterteknologi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 07.30 CET.

Om Anoto

Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of information-rich patterns and the optical recognition of those patterns. It is a leader in digital writing and drawing solutions, having historically used its proprietary technology to develop smartpens and the related software. These smartpens enrich the daily lives of millions of people around the world. Now Anoto is also using its pattern, optics, and image-processing expertise to bridge between the analogue and digital domains through an initiative known as Anoto DNA (ADNA). ADNA makes it possible to uniquely and unobtrusively mark physical objects and then easily identify those individual objects using ubiquitous mobile devices such as phones and tablets. ADNA is enabling exciting possibilities for product innovation, marketing insights, and supply-chain control. Anoto is traded on the Small Cap list of Nasdaq Stockholm under ANOT.

Bilaga