March 2, 2020

Anoto meddelar att Knowledge AI har tilldelats ett avtal med the Singapore Ministry of Education för sin utbildningslösning KAIT

Stockholm, 2 mars 2020 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att Knowledge AI har tilldelats ett upphandlingsavtal med the Singapore Ministry of Education (Singapores utbildningsdepartement). Avdelning för engelsk litteratur vid departementet kommer att använda KAIT-plattformen för forskning och utveckling avseende elevers prestationer vid skrivning av engelska uppsatser för antagning till högskolor.

Vidare har utökningen av Knowledge AI:s användarbas fått ytterligare fart genom att ett stort skoldistrikt i delstaten Florida, USA, har valt att använda sig av KAIT. Skoldistriktet i Florida består av 271 000 elever fördelade på 286 skolor, vilket innebär att det sammanlagda antalet elever i skoldistrikt som använder sig av KAIT-plattformen nu uppgår till 723 060 elever fördelade över mer än 900 skolor.

“Jag vill inte överbetona vikten av avtalet med Singapores utbildningsdepartement eftersom det är en mindre pilot sett till intäkter. Det är dock ett betydande avtal eftersom det är vårt första avtal med en statlig myndighet. Det är dessutom det första avtalet där KAIT kommer att användas för ämnet engelska,” säger Joonhee Won, VD för Knowledge AI Inc.

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 mars 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.