April 23, 2019

Anoto meddelar ny strategi för sin utbildningsverksamhet CAIT

Stockholm, 23 april 2019 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att styrelsen har beslutat om en ny strategi för sin nya utbildningsverksamhet för att attrahera utomstående investerare att finansiera tillväxten i CAIT (Cognitive Artificial Intelligence Technology).

CAI Time Data Solutions Inc. (”CAITDS”) kommer att etableras i USA som ett fristående dotterbolag med en egen ledningsgrupp. CAITDS har redan rekryterat en mycket stark advisory board, AI-, Data Science- och Systems-experter samt ett nätverk av säljare. Finansiering av CAITDS:s tillväxt kommer att ske direkt i CAITDS och de nya investerarna och Anoto kommer därför gemensamt att äga det nya bolaget.

Anoto kommer att bevilja en evig licens, som inkluderar en klumpsumma som ska betalas av licenstagaren, till det nybildade CAITDS Inc. och CAITDS kommer att köpa pennor från Anoto.

“Etableringen av CAITDS kommer att göra det möjligt för oss att finansiera en snabb tillväxt i CAIT enligt den amerikanska venture-modellen samtidigt som vi minskar FoU- och driftskostnader i Anoto. Vi undviker även utspädning av Anotos aktieägare för att finansiera tillväxt. Det är verkligen en win-win-lösning för Anoto”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl. 07:30 CET

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: CAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga