May 19, 2022

Anoto publicerar ESEF-versionen årsredovisningen för 2021

Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) publicerar idag ESEF-versionen av årsredovisningen för 2021 på Bolagets hemsida, www.anoto.com. Den finns nu tillgänglig elektroniskt på https://www.anoto.com/investors/reports/. Formatet för rapporten är xHTML (Extensible Hypertext Markup Language). I linje med kraven för ESEF har de primära finansiella rapporterna försetts med XBRL-taggar.

I samband med publiceringen av ESEF-versionen av årsredovisningen för 2021 har Bolagets revisor avgett en uppdaterad revisionsberättelse. I övrigt finns inga skillnader jämfört med årsredovisningen för 2021 som publicerades den 30 april 2022.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.