March 11, 2019

Anoto säkrar summary judgement mot City Soft Limited och en av dess ledande befattningshavare

Stockholm den 11 mars 2019 – Anoto Group AB (Anoto) har säkrat ett ”Summary Judgement”* mot City Soft Limited och en av dess ledande befattningshavare för att ha inkräktat på Anotos immateriella rättigheter.

Anoto anlitade Humphries Kerstetter LLP för att säkerställa integriteten i sitt distributionsnätverk när det uppdagades att City Soft använde sig av Anotos immateriella rättigheter utan giltig licens. Anoto hävdade bland annat att City Soft kränkt dess upphovsrätt genom att använda sig av Anotos patenterade prickmönster och SDK (Software Development Kit).

Domstolen anslöt sig till Anotos linje och beviljade fastställelse och föreläggande samt möjlighet att söka skadestånd. Domstolen tilldelade också Anoto sina kostnader upp till maximal nivå inom de gränser som finns hos den engelska Intellectual Property and Enterprise Court.

“Detta var en strategiskt viktig dom för Anoto som tydliggör att Anoto kommer att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra olicensierad användning av vår innovativa teknik och att domstolen kommer att skydda Anotos rättigheter i detta avseende”, säger Joonhee Won, VD för Anoto Group .

*Inom engelsk rätt finns möjligheten till ett så kallad ”Summary Judgment” vilken är en form av dom som nås utan huvudförhandling och kan användas när ett svaromål enligt domstolen inte har någon rimlig möjlighet att lyckas, och det inte föreligger andra skäl för att avgöra tvisten vid en huvudförhandling.

För ytterligare information kontakta: 

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, SE-116 74 Stockholm

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 07.30 CET.

Om Anoto Group AB
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: C.AI – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga