November 14, 2023

Anoto skjuter upp extra bolagsstämma

Stockholm, 14 november 2023 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget erhållit en begäran om att ställa in den extra bolagsstämman den 15 november 2023 från en grupp större aktieägare i Anoto bestående av Beof Company Ltd., Rothesay Limited, Anders Björndahl, Jörgen Durban, Inhye Kim och Digital Bio Marker Co Ltd (”De Större Aktieägarna”), som tillsammans representerar ca. 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Anoto. De Större Aktieägarna har vidare begärt att styrelsen kallar till ny extra bolagsstämma. De Större Aktieägarna har meddelat styrelsen att de, efter att ha sonderat med andra större aktieägare i Bolaget, kommer att presentera ett förslag till ny styrelse i god tid före denna bolagsstämma.

Med anledning av ovanstående och till följd av att flera större aktieägare inte lyckats rösträttsregistrera sina aktier till Anotos extra bolagsstämma den 15 november 2023, har styrelsen beslutat att ställa in stämman och kalla till ny extra bolagsstämma för att ge fler aktieägare möjlighet att ta ställning till De Större Aktieägarnas förslag till ny styrelse.

Ny extra bolagsstämma kommer att hållas den 11 december 2023 enligt separat kallelse.

 

För ytterligare information kontakta:

Anders Sjögren, styrelseordförande för Anoto

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande den 14 november 2023 kl. 21:30 CEST.

 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.