October 13, 2023

Anoto utser Hans Haywood till interim CFO

Stockholm, 13 oktober 2023 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller “Bolaget”) meddelar idag att Hans Haywood utsetts till interim CFO för Bolaget.

Hans Haywood är en Non-Executive Director på Nasdaq-noterade SRM Entertainment, och har liknande ledande positioner i olika privata företag. Han är grundare och chef för HKA Capital Advisors som tillhandahåller lednings- och företagskonsulttjänster. Innan dess var Hans Haywood co-CIO för en schweizisk baserad family office/private equity-fond där han gjorde aktiva investeringar i teknik- och resurssektorerna. Tidigare var han partner och senior portföljförvaltare i en flerstrategisk hedgefond. Tidigare i sin karriär var Hans Haywood Managing Director på Credit Suisse i avdelningen för räntehandel. Hans Haywood har en Master i kemiteknik från Imperial College, University of London.

För ytterligare information kontakta:

Dennis Song, styrelseordförande för Anoto

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande 13 oktober 2023 kl. 12:00 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.