September 17, 2020

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI Inc erhåller ett term sheet från investerare för 4 miljoner dollar

Stockholm, 17 september 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI Inc (”Knowledge AI”) har erhållit ett term sheet från en grupp av högt ansedda family offices och individuella investerare från Sydkorea för att investera i Knowledge AI. Den föreslagna investeringen är 4 miljoner dollar till en pre-money värdering om 35 miljoner dollar och stängning av processen kommer att ske inom några veckor, efter en slutlig due diligence fullbordats. Efter investeringen genomförts förväntas de nya investerarna äga 13 % av utestående aktier i Knowledge AI medan Anoto förväntas äga cirka 67 %. Emissionslikviden kommer att användas som rörelsekapital och för att bygga upp ett lager av digitala pennor.

”Jag är nöjd över att erhålla ett term sheet av starka investerare som kan hjälpa oss att utöka vår försäljning, speciellt i Asien. COVID-19 har generellt sett minskat tidiga riskkapitalinvesteringar. Att Knowledge AI emellertid har lyckats säkra dessa investerare är ett bevis på vårt genomslag och potentialen i vår nya produkt för interaktiv distansinlärning”, säger Joonhee Won, VD för Knowledge AI.

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 september 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.