July 31, 2020

Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI lanserar en ny lösning för distansutbildning och ingår avtal med ny kund

Stockholm, 31 juli 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI har ingått ett treårigt licensavtal värt 72 000 USD för sin utbildningslösning KAIT med The Engine Co. Ltd. (”The Engine”), ett sydkoreanskt bolag verksamt inom marknaden för utbildningstjänster. The Engine kommer att använda KAIT:s nya lösning för distansutbildning och kommer att utöka användningen med en personlig KAIT B2C-lösning senare under året.

”Nuvarande lösningar för distansutbildning (Zoom, MS Teams etc.) erbjuder endast videokonferens och tillåter inte tvåvägskommunikation mellan lärare och elever. Lärare vet inte riktigt vad elever ägnar sig åt och elever kan inte på ett enkelt sätt lämna in sina arbeten till lärare. Genom att använda sig av vår nya lösning för distansutbildning som fungerar tillsammans med ett befintligt videokonferensprogram har vi gjort det möjligt för lärare att se elevers arbete och möjliggöra för elever att på ett enkelt sätt lämna in sina arbeten till lärare genom användande av en streamingpenna. Vi kommer att lansera den här produkten globalt i september i år men vi har lyckats knyta till oss en betalande kund i Sydkorea innan lanseringen. Vi är entusiastiska över den här produktens potential och vi tror att det kommer att vara en fantastisk produkt under dessa tider präglade av coronapandemin”, säger Joonhee Won, VD för Knowledge AI.

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 juli 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.