June 11, 2020

Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc har ingått ett treårigt inkomstgenererande avtal med ett skoldistrikt i delstaten West Virginia i USA

Stockholm, 11 juni 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anoto har ingått ett licensavtal värt 72 000 USD för sin utbildningslösning KAIT med ett skoldistrikt i delstaten West Virginia, USA.

Avtalet har ingåtts av Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc som marknadsför och säljer den AI-baserade utbildningsplattformen KAIT. Utöver detta förväntas skoldistriktet också att arbeta nära KAIT för att genomföra en longitudinell studie om hur KAIT påverkar elevers prestationer.

”Att vi lyckas konvertera ytterligare ett pilotavtal till ett fullödigt treårigt licensavtal under en tid när skolor är nedstängda är ett väldigt lovande tecken och bekräftar styrkan i vår produkt. COVID-19 har en oförutsedd effekt genom att accelerera digitaliseringen inom utbildning. Vi ser fram emot att fortsätta att utvidga vår plattform och leverera värde till våra kunder”, säger Joonhee Won, VD för Knowledge AI Inc.

 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juni 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.