June 1, 2020

Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc utökar användarbasen för sin utbildningslösning KAIT genom att ingå ett inkomstgenererande prenumerationsavtal med ett sydkoreanskt universitet

Stockholm, 1 juni 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc har adderat Kyunghee University i Sydkorea som fullvärdig prenumerationskund för sin utbildningslösning KAIT.

Avtalet har ingåtts av Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc, genom dess sydkoreanska distributionspartner Soltworks Co. Ltd. och handelsskolan Kyunghee University, ett ledande universitet i Seoul, Sydkorea. Kyunghee handelsskola kommer att använda sig av KAIT:s plattform för bedömning och testning av universitetets 3 000 handelsstudenter med början under andra halvan av 2020.

”Den här affären visar att vår produkt kan användas inom segmentet för högre utbildning. Vi har sett ett betydande intresse och efterfrågan för den här typen av plattform vilket ökar diversifieringen av vår kundbas. Vi tror att denna universitetsplattform kommer att kunna bidra starkt till inkomstgenerering inom en nära framtid”, säger Joonhee Won, VD för Knowledge AI Inc.

 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 juni 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.