June 5, 2020

Anotos dotterbolag Knowledge AI utökar sin användarbas till att omfatta Chile i Sydamerika

Stockholm, 5 juni 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anotos dotterbolag Knowledge AI Inc (”Knowledge AI”) har tilldelats ett avtal värt 10 000 USD för att genomföra ett betalt pilotprojekt för sin utbildningslösning KAIT i Chile, Sydamerika.

Knowledge AI arbetar tillsammans med Agrosuper Foundation, vilket är en filantropisk stiftelse med koppling till det mångmiljardsomsättande sydamerikanska konglomeratet Agrosuper SA. Genom avtalet kommer stiftelsen att betala för installationen av Amazon Cloud samt för översättning av KAIT-mjukvaran till spanska. Pilotprojektet är planerad att starta under andra halvan av 2020, genom att KAIT ska börja att användas av en skola i Chile. När pilotprojektet på ett framgångsrikt sätt genomförts förväntas stiftelsen att finansiera distributionen av KAIT till regionen i filantropiskt syfte.

”Det här är vår första kommersiella pilot i Sydamerika och vi är glada över att funnit en stiftelse som är intresserade att investera i att förbättra utbildningen i Sydamerika”, säger Joonhee Won, VD för Knowledge AI Inc.

 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2020, kl. 08:50 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.