December 20, 2023

Anotos revisor förlänger inte uppdraget för mandatperiodens sista år

Stockholm den 20 december 2023 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller “Bolaget”) meddelar i dag att Bolagets styrelse erhållit anmälan från Bolagets revisor, revisionsbolaget BDO Mälardalen AB (”BDO”), att revisorn inte förlänger uppdraget för mandatperiodens sista år. BDO valdes till Anotos revisor av årsstämman 2021 för en mandatperiod om fyra år. BDO:s sista revision under den nuvarande mandatperioden kommer därmed att vara Anotos årsredovisning 2023, varefter en ny revisor kommer att väljas i samband med årsstämman 2024.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Haywood, VD för Anoto

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.