October 10, 2023

Anotos styrelseordförande Jörgen Durban avgår

Stockholm, 10 okotber 2023 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar att Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto, idag har meddelat styrelsen sitt beslut att avgå som styrelseledamot och ordförande för Anoto med omedelbar verkan. Styrelsen har utsett Dennis Song som ny styrelseordförande.

“Jag lämnar Anotos styrelse för att de nya största aktieägarna ska få ordentlig representation i styrelsen. Jag har arbetat med Anoto i totalt 12 år och önskar Anoto lycka till i framtiden och med den nya styrelsen och ledningen”, säger Jörgen Durban.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD för Anoto

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande 10 oktober 2023 kl. 08:00 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.