October 9, 2023

Anotos VD avgår och styrelsen inleder en sökprocess för en ny VD

Stockholm, 9 okotber 2023 – Anoto Group AB (publ):s (“Anoto” eller ”Bolaget”) VD, Joonhee Won, har meddelat att han kommer att lämna sin roll som VD för Bolaget och koncentrera sig på att leda arbetet för Knowledge AI Inc (”KAIT”), ett tidigare dotterbolag och för närvarande intressebolag till Anoto.

Anotos styrelse kommer att bilda en nomineringskommitté för att ersätta Joonhee Won, som har varit VD för Bolaget sedan 2016. Joonhee Won lämnade Anoto för att fokusera på KAIT 2021 men återvände till positionen som Anotos VD i december samma år.

Joonhee Won har gått med på att stanna kvar som VD fram till den 15 november 2023 för att styrelsen ska ha möjlighet att hitta en ny VD.

“Min avgång kommer att slutföra dekonsolideringen av KAIT från Anoto-koncernen. Det finns i grunden två villkor för att uppnå dekonsolidering i termer av redovisning. Det första är att ägandet utgör mindre än 50 procent. Det andra är att avsaknaden av kontroll eller faktisk kontroll. Anoto kan inte kontrollera KAIT eller ha faktisk kontroll över KAIT:s styrelse. Som ett resultat är min avgång från Anoto avgörande för att uppnå dekonsolidering, vilket är viktigt eftersom det förbättrar Anotos balans- och resultaträkning, men det är även avgörande för att möjliggöra för anskaffning av ytterligare finansiering till KAIT”, säger Joonhee Won.

“Styrelsen kommer omedelbart att inleda en formell process för att hitta en lämplig ersättare för Joonhee. Jag har arbetat med Joonhee i mer än tio år och såg Anoto förvandlas under hans ledning. Hans främsta bidrag har varit att fundamentalt förändra Anotos mentalitet – från ett hårdvaru- till ett mjukvaruföretag. KAIT är ett lysande exempel på hur Anotos teknik kan skapa ett unikt och värdefullt mjukvaruföretag. Styrelsen uppskattar hans ihärdiga ansträngning att driva vidare med omvandlingen och önskar honom lycka till i sitt jobb som VD för KAIT,” säger Jörgen Durban, styrelseordförande för Anoto.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande för Anoto

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande 9 oktober 2023 kl. 08:30 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.